Quý khách có thể Huỷ đơn hàng khi chưa nhận được email thông báo “Đơn hàng đã được chuyển đi” từ TNBooks.

Các bước để huỷ đơn hàng:

Bước 1: Quý khách vui lòng đăng nhập vào tài khoản để lấy mã số đơn hàng muốn huỷ:
Bước 2: Sau khi có được mã đơn hàng muốn huỷ, Quý khách vui lòng nhắn tin tới hotline của TNBooks để huỷ đơn hàng:
– Hotline: 090.628. 5655
– Cú pháp nhắn tin: Huỷ đơn hàng số [Mã đơn hàng] – [Họ và tên] – [Lý do huỷ]
Ví dụ: Huỷ đơn hàng số 113228 – Nguyen Van A – Đat nham.
Lưu ý: Mã giảm giá và ưu đãi sẽ không còn hiệu lực cho đơn hàng tiếp theo. Quý khách vui lòng cân nhắc kỹ trước khi thực hiện hủy đơn hàng.
Cần thêm thông tin hỗ trợ hoặc gặp khó khăn khi hủy đơn hàng, quý khách vui lòng liên hệ với TNBooks qua hotline: 090.628. 5655.