1. Mục đích và phạm vi thu thập

Bảo mật thông tin khách hàng là một trong những ưu tiên hàng đầu nhằm tạo điều kiện mua sắm tốt nhất cho quý khách tại TNBooks. Vì vậy, TNBooks cam kết việc sử dụng thông tin khách hàng sẽ chỉ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo môi trường mua sắm an toàn và tiện lợi nhất cho khách hàng.
Dữ liệu của khách hàng trên website TNBooks.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng. Đây là những thông tin TNBooks cần khách hàng cung cấp khi đăng ký và sử dụng dịch vụ trên website TNBooks.vn.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho TNBooks về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

TNBooks sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:
– Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng.
– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.
– Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
– Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại TNBooks.vn
– TNBooks có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của TNBooks.vn.

4. Phương tiện và công cụ để khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu TNBooks thực hiện việc này.
Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến TNBooks. Khi tiếp nhận những phản hồi này, TNBooks sẽ xác nhận lại thông tin, có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng trên website TNBooks.vn được TNBooks cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của TNBooks. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. TNBooks cam kết:
– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, TNBooks sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của TNBooks.
TNBooks hiểu rằng quyền lợi của quý khách trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của TNBooks. Vậy nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của TNBooks, vui lòng liên hệ:
Tel: 0246.657.2929
Hotline: 090.628. 5655
Email: cskh@tnbooks.vn